SĽUK, Bratislava – Rusovce

Kontakt

Jana Šimkovicová
danzamea2022@gmail.com 
+421 905 693 877

Miesto
 
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31, 851 10 Rusovce